Instructions for NEF Pre-int Studylink

Games – jsou zde tři typy her. Pod každou z nich máte opět na výběr, jakou látku chcete procvičovat.  Ve hře The Anteater si přečtete otázku v rámečku a pak pohybujete mravenečníkem šipkami nahoru a dolů. Až ho nasměrujete na lístek se správnou odpovědí, stiskněte mezerník. Otázek je šest  a máte tři životy. Na konci se vám ukáže tabulka s vašimi odpověďmi a správným řešením.

Ve hře Go to school si přečtete číslo nebo slovo na knize, kterou drží chlapec a vepíšete příslušné slovo (číslovku, past simple – minulý čas tj. ‚druhý‘ tvar slovesa  nebo past participle – tj.  ‚třetí‘ tvar slovesa)

​Ve hře The Space game přejíždíte vesmírnou lodí přes slova ve správném pořadí a nesmíte narazit do ‚Danger’!

V kategorii Grammar jsou cvičení rozdělena podle kapitol a podkapitol v učebnici, tj. 1A, 1B atd.

Pronunciation nabízí čtyři tabulky se všemi anglickými hláskami, jejich fonetickými symboly, výslovností a obrázky, které tato učebnice používá. Vowels – samohlásky, Diftongs – dvojhlásky, Consonants – souhlásky.Daší aktivitou je potom Pronunciation 5050, ve které se naučíte rozlišovat mezi podobně znějícími hláskami. Vyberte si jednu z osmi dvojic hlásek, přečtěte si slovo, které se vám ukáže (popřípadě si ho i poslechněte) a pak klikněte na kategorii, do které si myslíte, že podle výslovnosti patří.Ve hře Stress Monsters jsou slovíčka opět procvičována podle jednotlivých kapitol v učebnici a jde zde o to, abyste vždy odstřelili slabiku, na které je přízvuk. Pohybujete se opět šipkami vlevo a vpravo a střílíte mezerníkem.

Text Builder Vám umožní znovu si přečíst texty, které se objevily v učebnici a pak se je snažit „zrekonstruovat“. Můžete si vybrat, zda z původního textu vymažete 25% slov, 50% slov, nebo úplně všechna.  Slova, která si myslíte, že v textu jsou, pak píšete do políčka dole. Nemusíte je doplňovat popořádku, jak se v textu objevují. Pokud je  uhádnuté slovo v textu vícekrát, objeví se na všech místech zároveň. Pokud budete v koncích, můžete kliknout na tlačítko Show Words a na chvíli se vám text opět celý ukáže.

Vocabulary vám nabízí možnost procvičit si slovíčka z jednotlivých lekcí ve formě křížovky nebo osmisměrky.

HAVE FUN!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *