Archive for Listening / Pronunciation

www.elllo.org

Stránka www.elllo.org  obsahuje poslechy a cvičení v těchto kategoriích. „Views“, „Mixer“,“Games“, „Videos“,“News“. Stránka vypadá na první pohled nepřehledně, ale stojí za to se s ní obeznámit. Nejjednodušší je na úvodní stránce kliknout na „past lessons“, vlevo nahoře pak uvidíte výše zmíněné kategorie. Také se zde dá vyhledávat podle úrovně, tématu, země, z které mluvčí pochází atd. 

VIEWS

V sekci „Views“ najdete momentálně 1250 poslechů. Jsou to většinou rozhovory dvou lidí o různých tématech.

Na levé straně obrazovky uvidíte ilustrační obrázek a pod ním krátce shrnutý obsah poslechu. Pod tím je vlastní poslech, který se dá spustit přímo ze stránky, nebo i stáhnout a ještě níže tři záložky: transcript, slideshow a vocabulary. Můžete si a) poslechnout celé audio a pak si popřípadě přečíst transcript b) kliknout na „slideshow“ , ve kterém je stejný poslech rozdělen na několik sekcí a můžete si je poslechnout s titulky nebo bez titulků. V části „vocabulary“ je vysvětlen význam několika slovíčk nebo frází.

V pravé části obrazovky najdete test na slovíčka „Vocabulary Quiz“ a test na porozumění daného poslechu „Comprehension Quiz“

MIXERS

Mixer“ je poslechové cvičení, kde několik lidí mluví na stejné téma. Jinak je stránka rozdělena na stejně jako u „Views“.

GAMES

GAME“ je typ cvičení, kde je poslech rozdělen do několika sekcí a po vyslechnutí každé z nich, máte za úkol vybrat obrázek, který jí odpovídá. Stránka opět obsahuje transkript a také různá cvičení – vocabulary quiz, reading quiz a speaking quiz, kde si můžete zkusit sami odpovědět na otázky týkající se tohoto tématu.

VIDEOS

Stránka obsahuje velké množství krátkých videí, kde lidé z celého světa mluví o sobě, svých zkušenostech, názorech atd. Opět si nejdřív poslechněte nahrávku, zkuste si udělat quiz a pak si můžete přečíst tapescript. Nenajdete zde vysvětlení slovíček, ale výhodou je procvičování porozumění různým přízvukům.

BBC Pronunciation course

www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/pron/

A video course which explains individual English sounds, with examples,similar sound exercises and quizzes. Suitable even for beginners.

The language we speak

www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theenglishwespeak/

Short dialogues explaining a lot of common phrases and idiomatic expressions. On the website you can read and download the script and download or subscribe to the podcast.  “ Blue in the face“, „Call it a day“, „No rocket science“, „Shut up!“ or „Keep me posted“ are just a few from hundreds of commonly used phrases you can learn here – each with several examples of its use in different contexts.

Lyrics training

www.lyricstraining.com

Listen to songs in English and complete the lyrics. You’ll practice listening, spelling and vocabulary while having fun.

www.englishcentral.com

www.englishcentral.com

You will love this website :-)   Detailed instructions on how to use it can be found  here.